بایگانی نویسنده: آی موکت

موکت طرح سرامیک یک کفپوش مدرن

یکی از اهداف مهم مجموعه “آی موکت” آشنایی شما عزیزان با انواع مختلف موکت های به روز و مدرن موجود در بازار است. موکت طرح سرامیک یا در اصطلاح انگلیسی تایل (tile) از ایده هایی است که تا وقتی از آن استفاده نکرده اید، به ارزش آن پی نخواهید برد. کفپوش هایی مانند سرامیک و […]

نوشته ۴

به جملات ، ضرب المثل ها و شعرهای زیر دقت کنید و ببینید آیا می توانید پیام پنهان در آنها را دریابید: دوش بامن گفت پنهان کاردانی تیز هوش وزشما پنهان نشاید کرد سرمی فروش گفت آسان گیر برخود کارهاکز روی طبع سخت می گیردجهان برمردمان سخت کوش

نوشته ۳

دوش بامن گفت پنهان کاردانی تیز هوش وزشما پنهان نشاید کرد سرمی فروش گفت آسان گیر برخود کارهاکز روی طبع سخت می گیردجهان برمردمان سخت کوش

نوشته ۱

به جملات ، ضرب المثل ها و شعرهای زیر دقت کنید و ببینید آیا می توانید پیام پنهان در آنها را دریابید: دوش بامن گفت پنهان کاردانی تیز هوش وزشما پنهان نشاید کرد سرمی فروش گفت آسان گیر برخود کارهاکز روی طبع سخت می گیردجهان برمردمان سخت کوش