بره ناقلا

بره ناقلا

ارتفاع نخ خاب: 6 میلیمتر
جنس نخ خاب: پلی آمید
عرض موکت: 3 متر
وزن: 700گرم در مترمربع
نوع بافت: کات چاپی
قیمت (مترمربع) : 630.120(ریال)