تشریفات

تشریفات

جنس نخ خاب: پلی پروپیلن
عرض موکت:  –
وزن:  – گرم در متر مربع
نوع بافت:   زربافت
قیمت (مترمربع) : 350.000(ریال)