توسکا

توسکا

جنس نخ خاب: پلی پروپیلن
عرض موکت: 3 متر
وزن:  900 گرم در متر مربع
نوع بافت: زربافت
قیمت (مترمربع) : 225.000(ریال)