نارین

نارین

جنس نخ خاب: پلی پروپیلن
عرض موکت: 3 متر
وزن:  800گرم در متر مربع
نوع بافت:  زربافت
قیمت (مترمربع) : 277.240(ریال)