افرا

افرا

جنس نخ خاب: پلی استر
عرض موکت: 3 متر
وزن:  –
نوع بافت:  –
قیمت (مترمربع) :  (ریال)