هرمس

هرمس

ارتفاع نخ خاب: 20 میلیمتر
جنس نخ خاب: پلی پروپیلن
عرض موکت: 3 متر
زیره: نمد
نوع بافت: تافتینگ
قیمت (مترمربع) : ۷۴۷,۷۴۰ (ریال)