هستی

هستی

ارتفاع نخ خاب: 9 میلیمتر
جنس نخ خاب: پلی استر
عرض موکت: 3 متر
وزن: 1900گرم در مترمربع
نوع بافت: کات
قیمت (مترمربع) : 742.220(ریال)